Strona główna
Chrapanie i bezdech:
Informacje
SomnoGuard AP
SomnoGuard AP Pro
SomnoGuard SP
SomnoGuard
Diagnostyka bezdechu
i chrapania
• Dokumenty,
  informacje
Ankieta
Gabinety
Filmy
Kontakt

Broszury prezentujące problematykę bezdechu i chrapania oraz dentystyczne aparaty wewnątrzustne rodziny SomnoGuard®Tabela z porównaniem aparatów SomnoGuard® w wersji PDF

Broszura prezentująca aparaty SomnoGuard® PDF

Zestaw medycznych informacji o bezdechu w wersji w wersji PDF

Podstawowe informacje o bezdechu, chrapaniu i leczeniu w wersji PDF

Practice Parameters for the Treatment of Snoring and Obstructive Sleep Apnea with Oral Appliances: An Update for 2005

Wytyczne AASM dotyczące diagnostyki i terapii zaburzeń snu

Strona Narodowej Fundacji Snu


Uwaga! Przed samodzielnym dobraniem aparatu SomonGuard® prosimy o zapoznanie się z tabelą porównawczą aparatów SomnoGuard® oraz wskazaniami i przeciwskazaniami. MEDISOFT i Tomed nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za samodzielnie dokonany dobór aparatów.

© MEDISOFT | Ostatnia modyfikacja 14.03.2013